Google Analytics spam

Spam er et voksende problem i Google Analytics og ses oftest i form af referral (Henvisninger) og spam bots. Al spam som medtages i dine Analytics data, resulterer i misvisende statistikker.

Referral spam:
Denne type spam er oftest den mest fremtonende type af spam i dine data. Denne type spam omtales som ghost referrals, da det er falsk trafik der sendes til dit site, uden nogle egentlige besøg.

Crawler spam:
Denne type spam er scripts, som crawler dit site og efterlader falske sidevisninger, link klik m.m.

Henvisningsspam kan ekskluderes i Analytics vha. filtre, som ekskluderer trafik fra de definerede ISP domæner. Dette er forholdsvis ligetil, og du kan læse vores quick guide til identificering af spam henvisninger og opsætning af filtre her:

Gå til guide

Spam bots/spiders er en mere kompleks problemstilling, da dette kræver speciel kode på serveren, som styrer hvem der kan tilgå websitet.

Avanceret spam filtrering

Der findes flere metoder til at komme din Analytics spam til livs. Filtre er den simple metode, som de fleste kan forsøge sig med.

Til avanceret spamfiltrering findes bl.a. server side kodning i htaccess filen, som definerer hvem der kan tilgå dit website og hvem der blokeres. Dette kræver særdeles gode kodefærdigheder, da den mindste fejl kan ligge dit website ned.

Der findes dog også avancerede Analytics opsætninger, hvor man med flere ejendomme kan monitorere en ufiltreret master-visning, samt supplerende visninger, som alle opsamler data fra dit website.

Herefter et det muligt at identificere spam kilder og frasortere disse på de ønskede ejendomme.

Dette kræver et mere omfattende setup på din Analytics konto samt løbende overvågning og filtrering af nye spam kilder.

Support aftale

Er du ramt af spam? Med en Retainer support aftale, kan vi hjælpe dig med at overvåge, identificere og filtrere spam i dine Analytics data.

Du sikres derved retvisende data, som du med ro i sindet, kan anvende til dine forretningskritiske beslutninger.