Website analyse - hjemmeside analyse

En webanalyse eller website analyse består typisk af flere forskellige analyser, som samlet set er en analyse af forretningspotentialet på web, mobil og sociale medier. Herunder konkurrent analyser og online kanalanalyser.

Et analyseforløb kan bestå af et eller flere af nedenstående elementer :

Visibility & Findability

Analyser

Del analyser

Trafikoptimering

Website analysen har til formål at kortlægge virksomhedens nuværende online position, og på hvilke områder der ligger uudnyttet trafikoptimerings potentiale. Trafikoptimering tager udgangspunkt i tekniske optimerings processer, baseret på opsamlede data. Det primære mål er at skabe relevant trafik til bedst mulig pris/performance.

Via KPI tracking og måling optimeres f.eks. afvikling af Adwords kampagner og SEO.  

User experience og engagement

Engagement

Hjemmeside analyserne har til formål at kortlægge bruger adfærden på virksomhedens website, og på hvilke områder der ligger optimeringsmuligheder. Optimering tager udgangspunkt i at øge engagementet fra potentielle kunder ved at præsentere relevant indhold som har optimerede engagement elementer.

Via hændelses- og adfærdssporing og målingerne på disse, optimeres der mod de bedst performende elementer. 

Konvertering

ROI

Website analyserne har til formål at kortlægge kundernes vej til konvertering, og på hvilke områder der ligger optimeringsmuligheder. Optimering tager udgangspunkt i at øge konverterende trafik og øge call to action på potentielle kundeemner. Via ordre- og leadsporingernes måling, optimeres der mod bedst mulig ROI. 

Remarketing

Kundeadfærdsanalyse

Fastholdelse

Website analyserne har til formål at kortlægge virksomhedens retargeting evne, og på hvilke områder der ligger optimeringsmuligheder. Optimering tager udgangspunkt i at opsamle data på kunder og potentielle kundeemner på virksomhedens online platforme og re-engagere disse med målrettet markedsføring.

Via separat segmentering og sporing optimeres der mod specifikke målsætninger. 

Dataopsamling

Vore Retainer aftaler har en datadrevet tilgang til online markedsføring, derfor starter alle aftaler med oprettelse og gennemgang af virksomhedens statistikværktøjer.

Løbende dataopsamling sikrer at relevante data er til rådighed, så der løbende kan foretages analyser og optimering med baggrund i fakta.

Retainer er specialister i bla. Google Analytics, Google webmaster og Google Tag mangager, som benyttes både til overvågning, dataopsamling, KPI måling og til rapportering.

Opdatering og vedligholdelse af analyseværktøjer er indeholdt i vore Retainer aftaler.

Rapportering og KPI

Hvad er KPI?

KPI (Key Performance Indicators) - dvs måling af performance eller måling på konkrete målsætninger.
KPI er målbare størrrelser eller egenskaber som f.eks.

  • Trafik
  • Omsætning
  • Downloads
  • Leads
  • Konverteringsrate
  • Mobil performance

Vore Retainer aftaler indeholder forskellige rapporteringsformer afhængig af virksomhedens behov og målsætninger.

Vores standard rapportering tager udgangspunkt i hovedtal på gængse KPIér som trafikkanaler, populære sider og landingssider, SEO performance, geografi, mobil performance, annonceringskampagner, downloads, klik mv.

I vore mere avancerede rapporteringsformer er der mulighed for bla. E-commerce værdier, Social media interaktioner på websitet, site search analyser, forskellige typer af mål og konverteringsrater, ROI måling på annonceringskampagner og meget mere.

Retainer tilbyder også detail rapportering, hvor der gåes i dybden på single fokusområder med f.eks. multikanaltragte, som giver et dybere billed af kundernes vej til konvertering, fra hvilken kanal der generer første touchpoint til kanalen der giver salg og konvertering.

Opsætning af løbende autorapportering baseret på Google Analytics data, er indeholdt i alle vore Retainer aftaler, og kan valgfrit opsættes pr. dag/uge eller måned.

Konverteringstracking

Retainer opsætter individuel konverteringsmåling, så disse både er tilpasset virksomhedens mål og behov og Retainer aftalen´s performance mål.


Opstart af Retainer aftale

Indledningen til et samarbejde med Retainer, starter typisk med en uforpligtende snak omkring jeres virksomheds behov og ønsker med en forventningsafstemning.

Det er normalt vores salgschef Kristian i møder her, men efter behov deltager også in-house specialister.

Vi udarbejder en køreplan for Retainer aftalen, både baseret på jeres behov og forretningsmål og på aftalte optimeringsanalyser.

Retainer tilbyder et kick off eller opstartsmøde hvor køreplanen for Retainer aftalen gennemgåes, denne kan kombineres med løbende statusmøder med gennemgang af rapportering og KPIér.